PALVELUT

Tulkkauspalvelut
Suomen Ammattitulkit Oy tarjoaa kokeneet ja koulutetut asioimistulkit suorittamaan tulkkauspalveluja eri tilanteisiin useilla kielillä. Kaikki tulkkimme noudattavat tulkkien ammattisäännöstöä ja ovat vaitiolo- ja salassapitovelvollisia. Hoidamme tulkkaukset kasvotusten paikan päällä, etätulkkauksena puhelimitse tai netin välityksellä.

Tarjoamme tulkkauspalveluita eri viranomaistahoille (mm. poliisilaitokset, tuomioistuimet, vastaanottokeskukset, sosiaalivirastot, terveyskeskukset, sairaalat, neuvolat, pakolaisneuvonnat jne.) koko Suomessa. Palvelemme myös elämän eri tilanteissa olevia turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia.

Käännöspalvelut
Suomen Ammattitulkit Oy tarjoaa korkeatasoisia käännöksiä ja kielentarkistuksia. Käännämme asiakirjoja, esitteitä, raportteja, sopimuksia, kirjeitä ja nettisivuja sekä muuta kirjallista aineistoa. Lisäksi käännämme elokuvia, videoita, audiovisuaalisia julkaisuja jne.

Kulttuuritulkkipalvelut
Suomen Ammattitulkit Oy tarjoaa uutena palveluna kulttuuritulkkausta. Kulttuuritulkit selvittävät ja hoitavat kulttuurisia eroja sekä perehdyttävät maahanmuuttajia suomalaisen yhteiskunnan elämänmenoon. Kulttuuritulkkimme välittävät tietoa eri kulttuureista sosiaali- ja terveyspalveluissa, kouluissa, päiväkodeissa sekä yrityksissä ja yhteisöissä.

Kulttuuritulkkimme myös tukevat Suomeen muuttavia työllistymisessä ja kotoutumisessa sekä opastavat yhteiskunnan palveluiden käyttöön ja päivittäisten asioiden hoitoon.

Koulutukset
Suomen Ammattitulkit Oy tarjoaa viranomaisille, yrityksille sekä yhteisöille koulutusta tulkkauksesta. Tarjoamme myös laajuudeltaan erilaisia koulutuspaketteja, jotka opastavat parempaan vuoropuheluun viranomaisten ja asiakkaiden välillä sekä lisäävät viranomaisten tietoa ja valmiuksia tehdä yhteistyötä eri kulttuureja edustavien ihmisten kanssa.

Uutuutena Suomen Ammattitulkit Oy tarjoaa räätälöityjä asiatietopakettipalveluja niitä tarvitseville viranomaisille. Näiden tietoiskupakettien tavoite on vähentää viranomaisten työtaakkaa ja saada enemmän aikaa olennaisten asioiden käsittelyyn.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää tietoiskupaketeistamme. Räätälöidään yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus.
Puh. 010 3277 060